68- مدیریت اهداف

یکی از مباحثی که در مدیریت و سازمان مورد اتفاق صاحبنظران است، تلاش یک جهت اعضای سازمان در راستای هدف یا اهداف سازمانی است. به این معنی که هدف یا اهداف برای همه شفاف و واضح بوده و کارکنان همگی معطوف به هدف واحد باشند نه اینکه هرکس به شخصه برای خود هدفگذاری نموده و  راه خود را برود.

اگر یک کشور را به مثابه یک سازمان در نظر بگیریم، موضوع یک جهت بودن تلاش بخشهای مخلف در جهت اهداف کلان، باز هم در آن صدق میکند. مثال بارز این موضوع دولت و شبکه بانکی کشور است.

معوقات بانکی به عنوان یکی از مسائل جاری شبکه بانکی است که مدتی است مورد توجه دولت و بعضاً مجلس قرار گرفته و دولت محترم ظاهراً به شدت به دنبال بازپس گیری پولهای بیت المال (که به شکل وام از چرخه منابع بانکی خارج شده) و بازگردانیدن آنها به چرخه پولی بانکی است. جدا از مسائلی که در زمینه فساد در شبکه بانکی و ارتشا و امثال آن مطرح می شود (که مثلاً چرا به فلان کس، فلان مبلغ کلان وام داده شده)، یکی از نکات بسیار جالب در خصوص معوقات بانکی و وامهای بازپس گرفته نشده که اغلب کمتر به آن توجه می شود این است که بر خلاف تصور عموم (و البته دولت و مجلس) بانکها به شدت علاقمند به وجود معوقات بانکی هستند! به عبارت دیگر بانکها به شدت علاقمندند که همواره تعداد زیادی مشتری بدهکار داشته باشند. نکته در اینجاست که مشتری بدهکار به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی بانک محسوب می شود، چراکه مشتری بدهکاری که نتواند در موعد مقرر اصل و سود وام خود را بازپرداخت نماید، مشمول جرایم بانکی بسیار سنگینی خواهد شد که بعضاً هم اندازه یا بیشتر از سود وامی است که از بانک گرفته. اینگونه می شود که شما به ازای هر روز تأخیر در بازپرداخت اصل و سود وام خود، باید مبلغی بیشتر نیز به عنوان جریمه (که هم به اصل و هم به سود وام تعلق می گیرد) به بانک بپردازید.  نهایـاً شخص وام گیرنده بدهی خود را به بانک پرداخت خواهد کرد اما با سودی بسیار بیشتر، لذا بانکها از این طریق درآمد بسیاری عاید خود میکنند. به قول رئیس یکی از شعب یکی از بانکهای دولتی "مشتری خوب، مشتری بدهکار است!"

این مثال کوجک یک نمونه از "عدم هم جهت بودن تلاش ها و اهداف" در سیستم مدیریتی ماست. گاهی برای اینکه ببینیم چرا یک کار در کشور ما به سرانجام نرسیده و محقق نمی شود لازم است کمی کلان تر نگاه کنیم و ببینیم اهداف بخشهای دینفع هم سو هستند یا نه.

/ 2 نظر / 45 بازدید
امیرعلی

خیلی ساده ای میثم جان! به قول فتحعلی اویسی: ساده ای لوح! جریمه کجا بوده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! جریمه مال من و تو است که دو روز وام ازدواجمان دیر می شود! جریمه مال بابای من و بابای تو است اگر یک روز وام مسکنشان دیر شود! کی و کجا از بدهکاران میلیاردی جریمه گرفته اند؟! قابل توجه حضرتعالی که جریمه که نمی گیرند هیچ، سود را هم کم کم می بخشند، باز طرف حاضر به بازپرداخت اصل پول هم نیست! وثیقه هایی هم که معرفی کرده، مجموعه شاید 10% ارزش وام هم نشود! تمایل برای وام دادن به این جور افراد را باید در جاهای دیگری جستجو کرد جانم! ... یا علی مدد!

آیینه

[متفکر]